Prakash Thakkar

Prakash M. Thakkar
Senior Advocate Gujarat High Court
B.com.,LL.B.

71, New York Tower - "A", 7th Floor
Opp. Muktidham Derasar,
Thaltej Char Rasta,
Ahmedabad - 380 054

Ph. No.: O. 6855101/2/3/4
Ph. No.: R. 7416347/7451975
Fax No.: 91-079-6855105
Email: prakash@pmthakkar.com
Email: vrundathakkar@hotmail.com